Malin Andersson började som 13 -åring att träna efter Xendon funktionell träning hösten 2006. Första året gick åt till att lära in 34 stycken styrkeövningar. Med skivstänger och hantlar och medicinbollar. Styrekträningen genomfördes med 2 pass/vecka och 5 olika styrketräningsprogram för att få med alla 34 övningarna. Vilket tar två och en halv vecka att genomföra. Allting som varit möjligt har tränats på ett ben i taget. Ingen hoppträning har genomförts förutom vid test tillfällerna.

Hur lite kan man träna barn-ungdommar och ändå få en positiv resultatutveckling i tävlingsgrenarna?

Malin har nu under 2 års tid tränat 2 gånger/vecka. Teknikträning i Kula, Diskus och Spjut. Samt styrketräning som avslutning på alla pass. Tränings mängd 2 timmar/vecka.

Upplägg träningsperiod

Måndag  Teknik Styrka

Tisdag    Vila

Onsdag   Vila

Torsdag  Teknik Stryrka

Fredag    Vila

Lördag    Vila

Söndag   Vila

 

Upplägg tävlingsperiod

Måndag   Teknik Styrka

Tisdag     Vila

Onsdag    Vila

Torsdag   Teknik Styrka

Fredag     Vila

Lördag     Tävling

Söndag    Tävling

 

Tanken bakom detta upplägg är att den aktive ska ha tid med skolan fullt ut, ska ha tid med kompisar och allt annat som är under förändring i dessa åldrar.

Jag försöker se helheten det är en hel del träning i skolan som påverkar den aktive. Den aktive ska längta till varje träningstillfälle. Den aktive kommer alltid att vara positiv och glad vid varje träningstilfälle. Den aktive är alltid återhämtad vid varje träningstillfälle. Teknikträning pågår ca: 30 minuter med full fokus vid inlärningen av i Malins fall 3 kastgrenar. Denna inlärning kommer att ta några år att utveckla. ca: 30 minuter styrketräning efter Xendon Funktionell styrketräning med fokus på höga hastigheter och full kontroll på tekniken. Ett övningsurval som utvecklar de 3 kastgrenarna. En stor mängd övningar för att lägga strykebasen för framtidens belastningar.

 

Exempel på styreövningar som tränats dessa två år.

Enbens marklyft 50 kg                                                                                                                                                                                      Malin Mark 1

Malin Mark 2 Malin Mark 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enbens frivändning 40 kg

Malin Fr 1malin Fr 2Malin Fr 3Malin fr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enbens benböj 35 kg

Enbens ben 1Malin enbens 2Malin enbens 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur har hoppförmågan utvecklats utan hoppträning?

 

Man kan inte se någon större utveckling i hoppförmåga utom lite i enbenshoppen. Framförallt att hoppförmågan är lika bra nu på båda benen mot vad det var när hon började sin träning.

 

Malin SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin CMJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin CMJ VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin CMJ as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur har styrkan på 2 ben utvecklats utan att träna på 2 två ben?

 

AP(W) = Effektutveckling koncentriskt

AF(N) = Kraftutveckling koncentrikst

AV(m/s) = Genomsnittshastigheten koncentriskt

pV(m/s) = Topphastighetne koncentriskt

tpV(s) = Tid till topphastighet

AP(nW) = Effektutveckling excentriskt

AF(nN) = Kraftutveckling excentriskt

AV(nm/s) = genomsnittshastigheten excentriskt

 

Här är det mycket stora ökningar på båda benen framför allt i den excentriska fasen.

Trots att Malin aldrig har tränat på två ben så blir det en stor överföring till tester på två ben.

Malin Styrka BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur har utveckling blivit i det som tränats?

Även här en stor styrkeökning även här mest i den excentriska fasen.

Malin VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malin HB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur har styrketräningen omvandlats till förmågan att kasta kulor framåt och bakåt på 2 och 1 ben i taget?

Kulkasten även här en bra utveckling.

 Malin B BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin B VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin B HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Framåt BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin F VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin F HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin KÖH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur har resultat utveckling blivit i de 3 kastgrenarna?

En bra utveckling i alla grenarna. Med tanke på att det är mycket inlärning och många grenar så går utvecklingen åt rätt håll i samtliga grenar.

Det blev även ett mycket på första USM. Med seger i spjut och 2:a i kula och diskus.

Malin Spjut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Diskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Kula