Power och hastighet. 
Alla rörelser ger en effektutveckling.Vid mätningar av effektutveckling är det en oerhörd skillnad på om rörelsen är långsam eller snabb om man tränar på samma belastning. I benträning kan det skilja från 300 watt till över 2000 watt beroende på i vilken hastighet som rörelsen genomförs. Det är också stora skillnader i den excentriska fasen beroende på vilken hastighet man bromsar belastningen med.
  
 
Hastighet i rörelsen Effektutvecklingen är en avgörande faktor i alla idrott. Effektutveckling = kraft x hastighet. Låg hastighet stimulerar tillväxthormon. Hög hastighet stimulerar testosteron. Man blir bra på den hastighet som man tränar på och alla lägre hastigheter.(Schmidtbleicher).
  
Maximala Kraftökningshastigheten Identisk med explosiv styrka.
Det neuromuskulära systemets förmåga att åstadkomma höga kontraktionshastigheter.
  
Den totala kraftökningshastigheten beror på rekryteringen av och fyrningsfrekvensen hos de motoriska enheterna och de kontraktila egenskaperna hos den involverade muskelfibrerna.
  
För rörelser som är mindre än 200 ms är den explosiva styrkan dominerande medan maximalstyrkan dominerar vid rörelser som varar längre än 200 ms.(Schmidtbleicher).
  
Intermuskulär koordination (samspelet mellan muskelgrupper i angiven rörelse tex.  kula (ben bål arm).
  
En förbättring av effekt (power) utvecklingen genom mer optimal intermuskulär koordination är rörelsespecifik och därför bara i begränsad omfattning överförbar till en annan rörelse.(Schmidtbleicher).
  
Specifik styrketräning i praktiska sammanhang strävar huvudsakligen efter en optimering av intermuskulär koordination. Snabba förbättringar av styrkeprestationer kan huvudsakligen tillskrivas en koordinativ inlärningseffekt, förbättrad intermuskulär koordination samt neuronala anpassningar. Detta leder till större kraftutveckling, de motoriska enheterna rekryteras snabbare, mera samtidigt och med högre frekvens(Schmidtbleicher).
  
 
Tittar vi på hastighet i rörelsen är den i alla kastgrenar mycket hög. Det är sällan någon aktiv som på träning kastar på 50 % av max utan det ligger för det mesta på optimala och maximala kraftinsatser vid kastträning.
  
Det är även mycket sällan någon aktiv hoppar på 50 % av max utan för det mesta är det maximal kraftinsats. Men när vi kommer till skivstångs träning då helt plötsligt skall man träna på mycket låga hastigheter framförallt när stången skall bromsas.
  
 
Om man nu hoppar och kastar i maximal hastighet varför körs inte skivstångs träning i maximala hastigheter? 
Kom ihåg du blir bra på den hastighet som du tränar på och alla lägre hastigheter.
  
Kom ihåg låga hastigheter och lång anspänningstid ger tvärsnitts ökning av muskeln(hypertrofi).
  
Alla idrott är intermuskulär koordination samspelet mellan muskelgrupperna i en angiven rörelse.
I kast ben – bål – arm.
 
Den är grenspecifik så en förbättring i styrka på två ben ger ingen eller mycket lite överförning på ett ben.
 
En ökning i bänkpress ger inte automatiskt en ökning i en annan vinkel typ sned bänkpress.
  
Den mest grenspecifika styrkeökning nås vid kast med tyngre och lättare kastredskap i höga hastigheter.
 
Vid val av styrkeövningar bör de vara så grenspecifika som möjligt.