Logga

 

 

 

 

© 2008 Xendon AB

 

Projekt i hängande marklyft – hängande frivändning – hängande ryck.(Testutrustning MuscleLab)
Testpersoner Staffan Jönsson svensk elit i diskus. Stellan Kjellander svensk elit i slägga.


Frågeställning?


Tränas benens – höften – ryggens muskler annorlunda vid ovanstående övningar?


Är hängde marklyft (maximalstyrka?) Är hängde frivändning(Explosivstyrka?) Är hängande ryck(snabbstyrka?)för benens – höften och ryggens muskulatur?


Ovanstående övningar är identiska i rörelse utförande för fotleden knäleden och höftleden samt ryggen som jobbar statiskt i alla övningarna.


Vilken övning ger högst effekt? (koncentriskt respektive excentriskt)


Vilken övning ger högst kraftutveckling? (koncentriskt respektive excentriskt)


Vilken övning ger högst genomsnittshastighet? (koncentriskt respektive excentriskt)


Vilken övning tar längst tid? (koncentriskt respektive excentriskt)


Vilka förflyttningssträckor är det i de olika övningarna? (koncentriskt respektive excentriskt)


Vilken övning ger högst topphastighet? (koncentriskt)


Vilken övning ger kortast tid till topphastighet? (Koncentriskt)


Kan det vara maximalstryka i vissa muskelgrupper och snabbstyrka för andra?


Hur lång tid tar ett träningspass i sekunder i dessa övningar?


Hur såg testpersonerna ut i förhållande till varandra?

 

Staffan analys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella analys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testens genom förande.


Följande faktorer mättes:


AP(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(koncentriskt)


AF(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(koncentriskt)


AV(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sek(koncentriskt)


pV(m/s) = topp hastighet mätt i meter/sekund(koncentriskt)


tpV(s) = tid till topp hastighet mätt i sekunder(koncentriskt)


D(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(koncentriskt)


t(s) = tid mätt i sekunder(koncentriskt)


APn(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(excentriskt)


AFn(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(excentriskt)


AVn(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sekund(excentriskt)


Dn(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(excentriskt)


tn(s) = tid mätt i sekunder(excentriskt)


Testerna startade med hängande marklyft därefter frivändning och sist ryck. Alla rörelserna utfördes i maximal hastighet både excentrisk och koncentriskt.

 

Gå till Stellan/Staffan Marklyft