Det är förmodligen meningslöst att träna hopp för aktiva som kastar spjut. Eftersom det inte finns några hopp moment i denna gren. I spjutkastning är det alltid optimal ansatshastighet för varje aktiv beroende på vilken ansatshastighet som man klarar av att kasta med. I spjut landar man först på höger ben(högerhänt) där det uppstår stora excentriska krafter vid nedslaget inga eftergifter får ske i fot-knä och höftled. Denna landning har inget inget hoppmoment utan det är endast en bromsande rörelse. Därefter skal man sätta i ett spikrakt vänsterben där det också uppstår stora excentriska krafter i de muskler som aktiveras, dock ingen hopprörelse. Vidare slås höften på vilket leder till att höger ben inåtroteras, utan hopprörelse. Vid utkast rätas vänster knä, utan hoppinsats. Dessutom är tiden i marken väldigt lång i förhållande till en hopprörelse. Däremot uppstår stora excentriska krafter. För att klara av att kasta spjut på hög nivå krävs en väl utvecklad maximalstyrka. För att utveckla denna måste man träna i maximala hastigheter både excentriskt och koncentriskt. Med belastningar på 70% till 100% av 1 RM.

Nu kan det ändå finnas intresse av att testa hoppförmågan trots att man aldrig tränar hopp. Vad händer med hoppförmågan om man bara kör maximastyrka på ett ben i taget? Hut blir utvecklingen i hoppförmåga på två ben respektive höger vänster ben? Eftersom Ellinor har tränat maximalstyrka endast med övningar på ett ben hur blev utvecklingen i hoppförmåga?

Nedan redovisas Ellinor hopputveckling från 2004-2008. Start vid 14 års ålder.

 

SJ hopp Båda benen = koncentriskt hopp

 

Ella SJ 1Ella SJ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tester  Hopphöjd cm Ålder 
 Test 1  33,2  14
 Test 2  31,9  14
 Test 3  32,7  15
 Test 4  32,3  15
 Test 5  32,3  16
 Test 6  35,2  16
 Test 7  35,3  17
 Test 8  35,5  17
 Test 9  34,2  18
 Test 10  36,1  18

SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMJ hopp Båda benen händerna på höften = excentriskt - koncentriskt

 

Ella CMJ 1Ella CMJ 2Ella CMJ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tester  Hopphöjd cm Ålder 
 Test 1  33,2  14
 Test 2  32,2  14
 Test 3  33,0  15
 Test 4  34,2  15
 Test 5  32,6  16
 Test 6  37,4  16
 Test 7  37,5  17
 Test 8  37,2  17
 Test 9  35,2  18
 Test 10  39,2  18

 

CMJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMJ hopp Vänster - Höger ben händerna på höften = excentriskt - koncentriskt

 

Ella CMJ HB 1Ella CMJ HB 2Ella CMJ HB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tester Vänster ben hopphöjd  Höger ben hopphöjd  Ålder 
 Test 1  20,0  21,8  14
 Test 2  16,4  21,7  14
 Test 3  20,5  24,6  15
 Test 4  23,4  23,6  15
 Test 5  21,1  23,7  16
 Test 6  20,3  23,3  16
 Test 7  23,0  24,4  17
 Test 8  24,0  25,1  17
 Test 9  23,2  24,3  18
 Test 10  24,0  27,6  18

 

CMJ VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMJ HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMJas hopp Båda benen med arminsats = excentriskt - koncentriskt

Ella CMJas 1Ella CMJas 2Ella CMJas 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tester  Hopphöjd cm Ålder 
 Test 1  39,3  14
 Test 2  36,8  14
 Test 3  38,7  15
 Test 4  41,0  15
 Test 5  37,9  16
 Test 6  42,4  16
 Test 7  41,8  17
 Test 8  43,2  17
 Test 9  40,3  18
 Test 10  46,0  18

 

CMJas BB