Sportdryck  

Vid träning i normalt svenskt sommarklimat är vätskeförlusten ca: 1-1,5 liter/timma.

 

Vid hög värme 35 grader kan vätskeförlusten öka till det dubbla 2,5-3 liter/timma.

 

Prestationsförmågan försämras vid en vätskeförlust på 1-2 % av kroppsvikten.

 

Blir vätskeförlusten 4-5 % av kroppsvikten kan man förvänta prestationsförsämringar på 20-30%.

 

De är svårt att ersätta en stor vätskeförlust under pågående arbete. Försök som gjorts visar att den maximala mängd vätska som lämnar magsäcken under löpning endast är 1-1,5 liter/timma.

 

En kall dryck lämnar magsäcken snabbare än en varm och ju mer man dricker desto snabbare lämnar vätskan magsäcken och mer vätska kan därmed tas upp.

 

Kall väderlek och om man har mycket kläder på sig försvåras avdunstningen  av svett och gör att avkylningen blir mindre effektiv och svettningen därför ökar.

 

Det är viktigt att tillsätta Na + - salter i drycken framförallt för att Na + - joner stimulerar upptaget av vatten och glukos i tarmen och inte så mycket för att ersätta förlusterna.

 

En glukoshalt högre än 5 % gör drycken hyperton, dvs. Den får ett högre osmotiskt tryck än kroppsvätskornas som är 300mOm/l och då stannar den istället kvar längre i magsäcken

 

Hypoton dryck däremot har ett lägre osmotiskt tryck än kroppsvätskornas och lämnar därför magsäcken nästan lika snabbt som vatten.

 

Hemligheten låg i den unika sammansättningen av kolhydrater(maltodextrin)

 

De fysiologiska effekterna av kolhydrattillförseln är väldokumenterade: Blodsockerhalten bibehålls, kroppen egna kolhydratförråd sparas och den fysiska uthålligheten förbättras under långvarig träning och tävling.

 

Det är viktigt att komma ihåg att kolhydrater ger energi både till hjärnan och till de arbetande muskulatur och på så sätt påverkar både den centrala och den perifera tröttheten.

 

Sportdryck innehållande grenade aminosyror motverkar mental trötthet.

 

En av orsakerna till central/mental trötthet i samband med långvarig träning och tävling kan vara en ökning av halten serotonin i hjärnan.

 

En förhöjd halt av serotonin leder till försämrad uthållighet och en sänkt halt ger en förbättrad uthållighet.

 

I försök har grenade aminosyror visat sig ha en positiv effekt på koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.

 

Även upplevd ansträngning och mental trötthet under själva arbetet skattas lägre av försökspersonerna när de får en dryck med grenade aminosyror.

 

I tävling eller vid träning i värme ger grenade aminosyror en förbättrad prestationsförmåga.

 

I samband med träning och tävling bör drycken innehålla kolhydrater för att undvika en försämring i fysisk prestationsförmåga och natriumsalt för att förbättra absorptionen av vätska och glukos i tarmen. Dessutom bör drycken innehålla grenade aminosyror för att minska upplevelsen av trötthet under arbetet samt förbättra skärpa och koncentrationsförmåga efter arbetes slut.

Under träning drick 100-150 ml var 10-15 min av en dryck som innehåller 50-80 gram kolhydrater/liter eftersom man då även tillgodoser behovet av extra energi. Om det är varmt ute och man svettas mycket kan det vara en fördel att dricka ännu mer utspädd dryck20-50 gram kolhydrat/liter.

 

Drick mycket vätska under hela dygnet för att kroppen skall vara i vätskebalans.

 

Tillskott av kolhydrater är också betydelsefullt för att få en så snabb återhämtning som möjligt efter träning och tävling. I detta fall bör dock drycken innehålla mycket kolhydrater, upp till 200 gram/liter rekommenderas.

 

En återhämtningsdryck bör ge 100 gram kolhydrater inom 15-30 min efter träning och tävling eftersom nybildningen av glykogen i muskeln då är snabbast. Därefter konsumeras ytterligare 100 gram kolhydrater varje timma under de följande 2-4 timmar efter långvariga arbetspass.

 

En nedbrytning av t.ex. 250 gram glykogen ger ett extra tillskott av vatten på drygt 800 ml.

 

När glygogendepåerna fylls på igen lagras nytt vatten tillsammans med glykogen. Varje gram glykogen binder 2,7 gram vatten och det är därför viktigt att dricka mycket efter arbetets slut