1 Jogga 1 minut   
 2 3 x 50 meter 40% av max hastighet   
 3 Armsving hoppa i sidled  30 meter/sida 
 4 Dubbelstuts med små armrörelser framåt  20 meter 
 5 Dubbelstuts med små armrörelser bakåt  20 meter 
 6 Dubbelstuts med stora armrörelser framåt  20 meter 
 7 Dubbelstuts med stora armrörelser bakåt  20 meter 
 8 2 x 50 meter 50% av max hastighet 
 9 Utfallsgång  20 meter 
 10 Stående benpendlingar framåt och bakåt  20 stycken/ben 
 11 Stående benpendlingar i sidled  20 stycken/ben 
 12 Ta i marken med raka ben resning till stående  20 meter 
 13 3 x 50 meter 60% av max hastighet   
 14 Hälgång fötterna utåt  20 meter 
 15 Hälgång fötterna inåt  20 meter 
 16 Hälgång fötterna framåt  20 meter 
 17 Vristgång fötterna utåt  20 meter 
 18 Vristgång fötterna inåt  20 meter 
 19 Vristgång fötterna rakt  20 meter 
 20 Snabba fotisättningar med snabba tålyft  20 meter 
 21 Hälkick höger ben betonging på max tålyft  20 meter
 22 Hälkick vänster ben betoning på max tålyft 20 meter 
 23 Hälkick båda benen betoning på max tålyft  20 meter 
 24 Hoppsasteg högt knä aktiv fotistättning höger ben  20 meter 
 25 Hoppsasteg högt knä aktiv fotisättning vänster ben  20 meter 
 26 Knälyft med betoning på foten över motsatt knä höger ben  20 meter 
 27 Knälyft med betoning på foten över motsatt knä vänster ben  20 meter 
 28 Knälyft med betoning på foten över motsatt knä båda benen  20 meter 
 29 Skippning 3 x 30 meter   
 30 3 x 50 meter 70% av max hastighet   
 31 Töjnining för vader, baksida lår, insida lår, samt framsida lår 5 minuter