Tester styrka båda benen

 

Ellinor tränar all styrketräning på ett ben i taget. Detta för att det är mer funktionellt än att köra på två ben samt att styrkeökningar som på två ben ger väldigt lite överföring vid test på ett ben. Vi har gjort tester på två ben sedan starten 2004 för att se om det är någon överföring till två ben om man alltid tränar på ett i taget.

 

Resultatutveckling på två ben Ellinor 2004-2007. Testerna utförs som vertikalhopp 20 kg - 30 kg -40 kg -50 kg -60 kg med fri stång.

 

Ellinor vertikalhopp två ben 60 kg

Ella vertikalhopp BB 1Ella vertikalhopp BB 2Ella vertikalhopp BB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP(W) = genomsnitts effekten koncentriskt mätt i Watt

Ella AP(W) C BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF(N) = genomsnitts kraften koncentriskt mätt i Newton

Ella vertikalhopp BB AF(N) C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV(m/s) = genomsnitts hastighet koncentriskt mätt i meter/sek

Ella AV BB C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pV(m/s) = topphastighetet koncentriskt mätt i meter/sekund

Ella pV BB C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpV(s) = Tid till topphastighet koncentriskt mätt i sekunder

Ella vertikalhopp tpV C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP(W) E = genomstnitts effekt excentriskt mätt i watt

Ella AP(W) BB E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watt/kg kroppsvikt mätt i Watt

Ella Watt/kg bw BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% förbättring Båda benen

 Ella förändring BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning

 

Det visar sig när man tittar på testresultatutvecklingen att här blir det en mycket stor överföring av enbensträning till tester på två ben. De största ökningarna ligger i effektutvecklingen framförallt i den excentriska fasen. Förmågan att våga öka hastigheten i den bromsande fasen och ändå få tillbaka positiva effekter på vägen upp. En annan faktor som är mycket intressant är topphastigheten men framförallt tiden till topphastigheten. Där man ser hur snabbt man når sin topphastihget. Med de träningsprinciper som vi kör vid enbens träning jobbar vi alltid med maximala hastigheter vilket leder till en förbättrad förmåga att korta tiden till topphastighet dramatiskt.Tittar man på benstyrkan i förhållande till vad man väger är Ellas resultat anmärkningsvärda eftersom hennes resultat ligger på samma nivå som de bästa elitidrotts killarna i detta land. Detta trots att hon aldrig har tränat på två ben. Samt att kvinnor har 25 % sämre utgångsläge än männen.