Tester Kulkast

Alla former av kast med kulor eller medicnbollar är ett sätt att överföra maximalstyrkan till en kaströrelse med olika lätta kulor eller medicinbollar. Förmågan att kasta långt med dessa redskap är den aktives förmåga att tekniskt kunna lära sig de olika övningarna. Viktigt vid all kastträning med kulor och medicinbollar är att utförandet (när tekniken är inlärd) sker med maximal kraftinsats. En förbättrad intermuskulär koordination leder alltid till ökade kastlängder. Utveckling av tvärsnitt och maximalstyrka leder även detta till ökade kastlängder. Kulkast och  medicinbollsträning är snabbstyrka för de muskelgrupper som är aktiverade.

Ellinior har under 2004-2008 tränat alla medicbollskast på ett ben i taget. Testerna har utförts framåt, bakåt och över huvudet på båda benen och med ett ben itaget.

 

Resultatutveckling Ellinor kulkast

 

Kast bakåt Bådan benen

Ella Kulkast Bakåt BB 1Ella Kulkast Bakåt BB 2 Ella Kulkast Bakåt BB 3                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tester  3 kg  4 kg  5 kg Ålder 
 Test 1    8,45    7,25    14
 Test 2  10,65    8,11    14
 Test 3  12,23  10,48    15
 Test 4  13,10  11,08    15
 Test 5  14,24  12,18  10,96  16
 Test 6  13,88  12,13    9,81  16
 Test 7  14,15  12,52  10,45  17
 Test 8  14,38  12,85  10,97  17
 Test 9  15,42  13,14  11,05  18
         

Bakåt BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kast bakåt Vänster och Höger ben

Kulkast Bakåt HB 1Ella Kulkast bakåt HB 2Ella Kulkast bakåt HB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänster ben

Tester  3 kg  4 kg  5 kg Ålder 
 Test 1    7,80    6,00    14
 Test 2    8,01    6,61    14
 Test 3  10,89    8,23    15
 Test 4  12,00    9,70    15
 Test 5  13,80  11,22    8,70  16
 Test 6  14,57  12,34  10,09  16
 Test 7  14,54  12,58  10,61  17
 Test 8  15,22  12,80  10,20  17
 Test 9  14,85  12,76  10,23  18

 

Bakåt VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höger ben

Tester  3 kg  4 kg  5 kg Ålder 
 Test 1    7,55    6,75    14
 Test 2    8,33    7,54    14
 Test 3  10,21    8,95    15
 Test 4  11,63    9,72    15
 Test 5  13,60  11,22    8,72  16
 Test 6  14,09  12,00  10,15  16
 Test 7  15,77  12,46  10,92  17
 Test 8  15,92  12,97  11,00  17
 Test 9  15,67  13,58  10,82  18

Bakåt HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulkast framåt Båda benen

Ella framåt BB 1Ella framåt BB 2Ella framåt BB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tester  3 kg  4 kg  5 kg Ålder 
 Test 1  11,15    8,35    14
 Test 2  10,60    9,66    14
 Test 3  11,80    9,85    15
 Test 4  12,40  10,60    15
 Test 5  13,20  11,04  10,18  16
 Test 6  12,97  11,90  10,12  16
 Test 7  13,62  12,22  10,42  17
 Test 8  13,95  12,63  10,07  17
 Test 9  13,90  12,47  10,20  18

Framåt BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulkast framåt Vänster och Höger ben

Ella framåt HB 1Ella framåt Hb 2Ella framåt HB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänster ben 

Tester  3 kg  4 kg  5 kg Ålder 
 Test 1    7,35    6,35    14
 Test 2    8,39    7,55    14
 Test 3    9,61    8,16    15
 Test 4    9,33    8,22    15
 Test 5  10,33    8,42    7,33  16
 Test 6  11,85  10,60    8,93  16
 Test 7  12,66  10,99    9,23  17
 Test 8  12,29  11,22    9,38  17
 Test 9  12,34  10,67    9,43  18

Framåt VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höger ben

Tester  3 kg  4 kg  5 kg Ålder 
 Test 1    8,00    6,25    14
 Test 2    9,78    7,83    14
 Test 3  10,05    8,95    15
 Test 4  10,47    8,30    15
 Test 5  10,72    9,32    7,92  16
 Test 6  12,15  10,32    8,78  16
 Test 7  12,36  10,76    9,48  17
 Test 8  13,43  11,28    9,40  17
 Test 9  13,44  11,67    9,64  18

Framåt HB