Logga

 

 

 

 

 

© 2008 Xendon AB

 

 

Staffan lyfte på 90 kg-100 kg-110 kg och 120 kg

 

Staffan hängande frivändning 120 kg

 

Friv 1

Friv 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friv 3

Friv 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(koncentriskt)


AF(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(koncentriskt)


AV(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sek(koncentriskt)


pV(m/s) = topp hastighet mätt i meter/sekund(koncentriskt)


tpV(s) = tid till topp hastighet mätt i sekunder(koncentriskt)


D(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(koncentriskt)


t(s) = tid mätt i sekunder(koncentriskt)


APn(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(excentriskt)


AFn(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(excentriskt)


AVn(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sekund(excentriskt)


Dn(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(excentriskt)


tn(s) = tid mätt i sekunder(excentriskt)

 

 

Resultat Staffan Hängande frivändning

 

Koncentriskt

 

 Vikt AP(W)  AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  D(cm)  t(s) 
 90 kg  1227  1052   1,17   2,97   0,32   72,3   0,62 
 100 kg  1471  1179  1,25  2,86  0,31  78,6  0,63
 110 kg  1424  1266  1,12  2,82  0,35  74,2  0,66
 120 kg  1364  1355  1,01  2,49  0,37  68,5  0,68
 Summa  5488  4852  4,55  11,14  1,35  293  2,59
 Snitt  1372  1213  1,13  2,78  0,33  73,4  0,64

 

Excentriskt

 

 Vikt APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s)  Dn(cm)  tn(s) 
 90 kg  438  1000   0,48   17,9   0,37 
 100 kg  702  1146  0,61  22,7  0,37
 110 kg  734  1282  0,57  17,7  0,31
 120 kg  1055  1473  0,72  20,8  0,29
 Summa  2975  4902  2,38  79,1  1,34
 Snitt  743  1225  0,59  19,7  0,33

 

Hängande frivändning Stellan lyfte på 90 kg-100 kg-110 kg-120 kg och 130 kg

 

Stellan hängande frivändning 120 kg

 

Stellan friv 1

Stellan friv 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan friv 3

Stellan friv 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat Stellan Hängande frivändning

 

Koncentriskt

 

 Vikt AP(W)  AF(N)  AV(m/s)  pv(m/s)  tpV(s)  D(cm)  t(s) 
 90 kg  1199  1038   1,16   2,84   0,29   77,4   0,67 
 100 kg  1516  1192  1,27  2,71  0,33  76,3  0,60
 110 kg  1569  1300  1,21  2,45  0,33  72,4  0,60
 120 kg  1693  1416  1,20  2,51  0,33  71,7  0,60
 130 kg  1580  1506  1,05  2,27  0,34  61,9  0,59
 Summa  7559  6454  5,89  12,78  1,62  359  3,06
 Snitt  1511  1290  1,17  2,55  0,32  71,9  0,61

 

Excentriskt

 

 Vikt APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s)  Dn(cm)  tn(s) 
 90 kg  568  1006   0,56   23,2   0,41 
 100 kg  684  1142  0,60  22,2  0,37
 110 kg  599  1201  0,50  22,5  0,45
 120 kg  787  1348  0,58  23,9  0,41
 130 kg  735  1441  0,51  20,4  0,40
 Summa  3375  6140  2,75  112  2,04
 Snitt  675  1228  0,55  22,4  0,40