Projekt Skillnader i hängande markdrag-frivändning och ryck på samma belastningar.

Skillnader på samma belastning i ovanstående tre övningar.

Krävs lite tid för att gå ingenom alla siffror och diagram