Staffan Jönsson har under vintern lagt om träningen. Hastigheten i rörelsen har varit i fokus. Övningar har utförts på två ben med maximal hastighet i rörelsen. Staffan testades 20071114 första gången och har under vintern kört efter dessa principer. Test två gjordes 20080520. Ungefär ett halvår mellan testerna.

Vad har hänt med hoppförmågan?

Vilken utveckling blev det på två ben?

Vilken utveckling blev det på enbens testerna?

 

Följande tester har genomförts.

Hopptester

SJ

CMJ

CMJ left

CMJ right

CMJas

Dropjump 10 cm båda benen och höger och vänster ben

Dropjump 20 cm båda benen

Styrketester

Vertikalhopp båda benen på 20 kg-40 kg-60 kg-80 kg och 100 kg

Test på 30 kg på båda benen vänster och höger ben.

Vertikalhopp på höger och vänster ben på 30 kg-40 kg-50 kg och 60 kg

 

Förklaring till testerna

 

AP(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(koncentriskt)


AF(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(koncentriskt)


AV(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sek(koncentriskt)


pV(m/s) = topp hastighet mätt i meter/sekund(koncentriskt)


tpV(s) = tid till topp hastighet mätt i sekunder(koncentriskt)


D(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(koncentriskt)


t(s) = tid mätt i sekunder(koncentriskt)


APn(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(excentriskt)


AFn(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(excentriskt)


AVn(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sekund(excentriskt)


Dn(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(excentriskt)


tn(s) = tid mätt i sekunder(excentriskt)

 

Staffan SJ

Staffan SJStaffan SJ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 7,2 %

 

Staffan CMJ

CMJ 1CMJ 2CMJ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram CMJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 8,0 %

 

Staffan CMJ Vänster ben

CMJ VBCMJ VB 2CMJ VB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram CMJ VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 8,9 %

 

Staffan CMJ Höger ben

CMJ HB 1CMJ HB 2CMJ HB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram CMJ HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 12,3 %

 

Staffan CMJas

CMJas 1CMJas 2CMJas 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram CMJas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 4,2 %

 

Staffan Drop jump båda benen 10 cm hopp höjd

DJ BB 10 cm 1DJ BB 10 cm 2DJ BB 10 cm 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram DJ BB 10 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 7,9 %

 

Staffan Drop jump Vänster ben hopp höjd 10 cm

DJ VB 10 cm 1DJ VB 10 cm 2DJ VB 10 cm 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram DJ VB 10 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förändring 22,7 %

 

Staffan Drop jump Höger ben hopp höjd 10 cm

DJ HB 1DJ HB 2DJ HB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ HB 3

Förändring 18,4%

 

Staffan Drop jump båda benen hopp höjd 20 cm

DJ BB 20 cm 1DJ BB 20 cm 2DJ BB 20 cm 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ BB 20 cm 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 4,2 %

 

AP(W/kg) = EffektutvecklingenWatt/kilo kroppsvikt

 

I alla hopptesterna var det en förbättring i alla varianterna. Hoppförmågan är ett mått på den aktives explosivitet med kroppen som belastning.

Om man ska träna hopp som kastare är det delade meningar om. Personligen är jag övertygad om att denna faktor inte behöver tränas utan en förbättrad explosivitet får man med hjälp av maximalstyrketräning i maximala hastigheter. En förbättrad maxiamalstyrka ger på sikt en förbättrad förmåga i vertikala hopp.(Tyngdlyftare är ett utmäkt exempel på en mycket hög hoppförmåga utan att träna denna faktor). Vilket som är rätt får de lärde tvista om. I Staffans fall kan vi i alla fall konstatera att en förbättring har skett under denna träningsperiod. Om detta beror på att Staffan har gått ner 5 kilo i vikt eller att den förbättrade maximalstyrka är orsaken. Kan det vara en kombination av båda faktorerna? Vi kan även se att effektutvecklingen Watt/kilo kroppsvikt har förbättrats avsevärt i drop jump både på två ben och på höger och vänster ben.

 

Tester styrka

Båda benen vertikalhopp 20 kg-40 kg-60 kg-80 kg samt 100 kg

Diagramen visar förändring på hela testens belastningar.

 

Staffan vertikalhopp 20 kg båda benen

20 kg 120 kg 2

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 20 kg Test 1  2924 1658  1,78  3,54  0,22  2093  1652  1,27 
 20 kg Test 2  2711 1586  1,71  3,42  0,19  1593  1514  1,00 
 % förändring  -7,8 -4,5  -4,0  -3,5  15,7  -31,8  -9,1  -27,0 

Eftersom Staffan gått ner 5 kg i vikt är dessa siffor inte helt relevanta som jämförelse.

På 20 kg ser det ut som det har blivit ett litet tapp vilket kan bero på att den förbättrade maximalstyrkan inte ännu har överförts till snabbstyrka.

 

Staffan vertikalhopp 40 kg båda benen

40 kg 140 kg 240 kg 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
40 kg Test 1   2986 1847  1,62  3,54  0,26  2267  1871  1,21 
40 kg Test 2  3051 1839  1,66  3,16  0,24  1972  1786  1,10 
 % Förändring  2,1 -0,4 2,4  -12,0  8,3  -14,9  -4,7  -10,0 

På 40 kg en liten förbättring i effekt, hastighet och tid till topphastighet.

 

Staffan vertikalhopp 60 kg båda benen

60 kg 160 kg 260 kg 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s) pV(m/s) tpV(s) APn(W) AFn(N)  AVn(m/s) 
 60 kg Test 1  2687 2017  1,33  2,84  0,26  2147  2080  1,03 
 60 kg Test 2  3259 2093  1,56  2,96  0,25  1936  2006  0,97 
 % Förändring  21,2 3,7  17,2  4,2  4,0  -10,8  -3,6  -6,1 

På 60 kg är det stora ökningar framförallt i den koncentriska fasen.

 

Staffan vertikalhopp 80 kg båda benen

80 kg 180 kg 280 kg 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 80 kg Test 1  3286 2342  1,40  2,64  0,29  2181  2282  0,96 
 80 kg Test 2  3451 2318  1,48  2,78  0,27  1899 2174  0,87 
 % Förändring  5,0 -1,0  5,7  5,3  7,4  -14,8  -4,9  -10,3 

På 80 kg även där en ökning i den koncentriska fasen

Staffan vertikalhopp 100 kg båda benen

100 kg 1100 kg 2100 kg 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 100 kg Test 1  3410 2576  1,32  2,43  0,28  2180  2498  0,87 
 100 kg Test 2  3400 2550  1,33  2,31  0,25  1726  2318  0,74 
 % Förändring  -2,9 -1,0  0,7  -5,1  12,0  -26,3  -7,7  -17,5 

 På 100 kg ett litet tapp. Det som varit det mest positiva i denna test är förbättringen i tid till topphastighet.

Här kommer en sammanställning på hela testen på båda benen.

AP W BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pV BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpV BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viktigaste faktorn är Watt/kilo kroppsvikt. Med andra ord benstyrkan i förhållande till kroppsvikt. Denna faktor är ännu mer väsentlig i sprint och hoppgrenar. Eftersom där är det kroppen som är redskapet. I kast ser det lite annorlunda ut.

Här har Staffan gjort enorma framsteg.

Watt kg BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 24 %

Max avg power är snittet på hela testets belastningar. Här kan vi se en avsevärd ökning.

Max avg p BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring 18,7 %

Summering båda benen.

Staffan mål har varit att förbättra maximalstyrkan och effektutvecklingen. Maximalstyrka har ökat kraftigt vid mätningar på 1 RM även external load har ökat kraftigt. Detta innebär att han får ut högsta effekten på högre belastningar som sin tur leder till ett annat styrka/snabbhetsförhållande. Den koncentriska fasen har på hela testen varit positiv men framför allt Watt/kg kroppsvikt.

Vi kan se en minskning i den excentriska fasen. Detta beror förmodligen på att nerv muskelsystemet inte har vant sig riktigt vid optimala hastigheter i den excentriska fasen?

Det man framförallt kan se är att tiden till topphastighet har minskat vilket innebär att rekryteringen av snabba fibrer går mycket snabbare nu än vid första testtillfället. Som förhoppningsvis ska leda till explosivare kastning.

 

Enbens tester

Staffan vertikalhopp vänster ben 30 kg

VB 1VB 2VB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 30 kg Test 1 VB 1792  1630  1,10  3,11  0,18  983  1520  0,65 
 30 kg Test 2 VB 1805 1599 1,13 2,21  0,21  1175  1599  0,74 
 % Förändring VB 0,7 -1,9  6,3  -40,7  -16,6  19,5  5,1  13,8 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 30 kg Test 1 HB  1751 1636  1,07  2,03  0,18  1197  1598  0,75 
 30 kg Test 2 HB  1894 1634  1,16  2,09  0,21  1178  1621  0,73 
 % Förändring HB  8,1 -0,1  8,4  2,9  -16,6  -1,6  1,4  -2,7 

Små förbättringar på vissa faktorer lite tapp på andra. Samma tendens som på två ben med lätt belastning.

 

Staffan vertikalhopp 40 kg vänster ben

VB 40 1VB 40 2VB 40 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N) AV(m/s) pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 40 kg Test 1 VB 1805 1706 1,06 2,03 0,32 1064 1617 0,66
 40 kg Test 2 VB 2025 1647 1,23 2,27 0,19 1305 1641 0,80
 % Förändring VB  12,1 -3,5 16,0 11,8 68,4 22,6 1,4 21,2

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
40 kg Test 1 HB   1756 1720  1,02  1,89  0,28  1061  1635  0,65 
40 kg Test 2 HB  1950 1643  1,19  2,12  0,19  1391  1673  27,6 
 % Förändring HB  11,0 -4,6  16,6  12,1  47,3  31,1  2,3  27,6 

På 40 kg är det mycket stora förändringar både koncetriskt och excentriskt.

Staffan vertikalhopp vänster ben 50 kg

VB 50 1VB 50 2VB 50 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
 50 kg Test 1 VB  1854 1814  1,02  1,94  0,32  1091  1721  0,63 
 50 kg Test 2 VB  2156 1892 1,14  2,04  0,23  1270  1816  0,70 
 % Förändring VB  16,2 4,2  11,7  5,1  39,1  16,4  5,5  11,1 

 

   AP(W) AF(N) AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
50 kg Test 1 HB   1780 1798  0,99  1,79  0,33  1324  1779  0,74 
50 kg Test 2 HB  1861 1710  1,09  2,03  0,25  1096  1673  0,66 
% Förändring  4,5  -5,1  10,1  13,4  32,0  -20,8  -6,3  -12,1 

 Mycket stora förbättringar på vänster ben. Stora på höger ben i den koncentriska fasen tapp i den excentriska fasen.

Staffan vertikalhopp vänster ben 60 kg

VB 60 1VB 60 2VB 60 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
60 kg Test 1 VB   1991 1941  1,03  2,03  0,31  1297  1880  0,69 
60 kg Test 2 VB  2193  2001  1,10  1,84  0,22  1297  1914  0,68 
% Förändring VB  10,1 3,0  6,7  -10,3  40,9  1,8  -1,4

 

   AP(W) AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s) 
60 kg Test 1 HB   1798 1912  0,94  1,76  0,31  1440  1936  0,74 
60 kg Test 2 HB  1998 1944  1,03  1,82  0,25  1207  1884  0,64 
% Förändring HB  11,1  1,6 9,5  3,4  24,0  -19,3  -2,7  -15,6 

Även på 60 kg stora förbättringar.

Här kommer en sammanställning på hela testen på vänster respetive höger ben

 

Vänster ben

AP VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pV VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpV VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APE VB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höger ben

AW HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF(N) HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pV HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpV HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWE HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning enbens testen.

Klara förbättringar i enbenstesten på i stort sett alla belastningar. Här kan vi se en överföring från två bensträning till enbens utveckling. Om detta beror på att hastigheten i alla rörelser har prioriterats är ganska troligt. Staffan har kunnat omsätta den intra muskulära koordinationen från tvåbens träning till förbättringar på ett ben. Om denna förbättring kommer att fortgå när den koordinativa förmågan har optimerats får vi se under nästa års tester.

Jag vill passa på och tacka Staffan för hans deltagande. Dessa tester kommer att leda till att vi tillsammans kan optimera styrketränings processen som i slutänden ska leda till mycket förbättrade tävlingsresultat. Dessa analyser av träning processen är mycket viktiga så varje individ hittar till sina utvecklings möjligheter när det gäller belastning och återhämtning.

Nu följer en tävlingssäsong så det ska bli mycket intressant att följa Staffan under sommaren och se vad som blev resultatet av styreutvecklingen och givetvis teknik utvecklingen.

Lycka till Staffan!