Logga

 

 

 

 

 

 

© 2008 Xendon AB

 

 

 

Sammanställning Mark-friv-ryck

 

Staffan

 

Marklyft 200 kg                                                                                    Frivändning 120 kg                                                                         Ryck 70 kg

 

Staffan mark 2

Staffan friv 2

Staffan ryck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan mark 3

Staffan friv 3

Staffan ryck 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ovanstående bilder visar är det ingen större skillnad i utgångsläget och i slutdraget på de olika övningarna. Lägg märke till full sträckning i fot, knä och höftled. Detta för att skapa mer hastighet i rörelsen.

 

AP(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(koncentriskt)


AF(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(koncentriskt)


AV(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sek(koncentriskt)


pV(m/s) = topp hastighet mätt i meter/sekund(koncentriskt)


tpV(s) = tid till topp hastighet mätt i sekunder(koncentriskt)


D(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(koncentriskt)


t(s) = tid mätt i sekunder(koncentriskt)


APn(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(excentriskt)


AFn(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(excentriskt)


AVn(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sekund(excentriskt)


Dn(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(excentriskt)


tn(s) = tid mätt i sekunder(excentriskt)

 

 

Resultat effekt, kraft,förflyttningssträcka och tid. Samt topphastighet och tid till topphastighet. Snittet i alla belastningar som gordes i testen.

 

  AP(W)  APn(W)  Summa  AF(N)  AFn(N)  Summa  AV(m/s)  AVn(m/s)  Summa 

Mark 

 1424  750   2174   1945   1882   3827   0,74   0,40   1,14 
 Friv  1372  743  2115  1213  1225  2438  1,13  0,59  1,72
 Ryck  1077  297  1374  765  688  1453  1,42  0,44  1,86

 

 

   D(cm) Dn(cm)  Summa  t(s)  tn(s)  Summa  pV(m/s)  tpV(s) 
 Mark  47,0  20,8   67,8   0,64   0,53   1,17   1,81   0,41 
 Friv  73,4  19,7  93,1  0,64  0,33  0,97  2,78  0,33
 Ryck  122,0  38,4  160,4  0,85  0,85  1,70  3,28  0,45

 

Staffan skillnader i effekter mellan mark – frivändning – ryck.


Marklyft – Frivändning    2,7 % mer effekt i marklyftet än frivändningen
Marklyft – Ryck           58,2 % mer effekt i marklyftet än rycket
Frivändning – Ryck      53,9 % mer effekt i frivändningen än i rycket.


Staffan skillnader i kraft mellan mark – frivändning – ryck.


Marklyft – frivändning     56,9 % mer kraft i marklyftet än frivändningen
Marklyft – Ryck           163 % mer kraft i marklyftet än i ryck
Frivändning – Ryck        67,7 % mer kraft i frivändningen än i ryck


Staffan skillnader i hastighet mellan mark – frivändning – ryck.


Ryck – Frivändning         8,1 % mer hastighet i ryck än frivändningen
Ryck – Marklyft           63,1 % mer hastighet i ryck än marklyft
Frivändning – Marklyft  50,8 % mer hastighet i frivändningen än marklyftet


Staffan skillnader i förflyttningssträcka mellan mark – frivändning – ryck.


Ryck – Frivändning         72,2 % längre förflyttningssträcka i ryck än i frivändning
Ryck – Marklyft            136 % längre förflyttningssträcka i ryck än i marklyft
Frivändning – Marklyft    72,2 % längre förflyttningssträcka i frivändning än i marklyft


Staffan skillnader i tid mellan mark – frivändning – ryck.


Frivändning – Marklyft    20,6 % kortare tid i frivändning än i marklyft
Frivändning – Ryck        75,2 % kortare tid i frivändningen än i ryck
Marklyft – Ryck            45,2 % kortare tid i marklyftet än i ryck


Staffan skillnader i topphastigheter mellan mark – frivändning – ryck.


Ryck – Frivändning           17,9 % högre topphastighet i ryck än i frivändning
Ryck – Marklyft               81,2 % högre topphastighet i ryck än i marklyft
Frivändning – Marklyft      53,5 % högre topphastighet i frivändningen än i marklyft


Staffan skillnader i tid till topphastigheter mellan mark – frivändning – ryck.


Frivändning – Marklyft     24,2 % kortare tid till topphastighet i frivändningen än i marklyftet
Frivändning – Ryck         36,5 % kortare tid till topphastighet i frivändningen än i ryck
Marklyft – Ryck               9,7 % kortare tid till topphastighet i marklyftet än i ryck.

 

Sammanställning Mark-friv-ryck

 

Stellan

 

Marklyft 200 kg                                                                               Frivändning 120 kg                                                               Ryck 80 kg

Mark 2

Friv 2

Ryck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark 3

friv 3

ryck 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ovanstående bilder visar är det ingen större skillnad i utgångsläget och i slutdraget på de olika övningarna. Lägg märke till full sträckning i fot, knä och höftled. Detta för att skapa mer hastighet i rörelsen.

 

Resultat effekt, kraft,förflyttningssträcka och tid. Samt topphastighet och tid till topphastighet. Snittet i alla belastningar som gordes i testen.

 

  AP(W)  APn(W)  Summa  AF(N)  AFn(N)  Summa  AV(m/s)  AVn(m/s)  Summa 
 Mark  1785  1127   2912   2082   2037   4119   0,86   0,55   1,41 
 Friv  1511  675  2186  1290  1228  2518  1,17  0,55  1,72
 Ryck  1031  455  1486  761  748  1509  1,38  0,60  1,98

 

   D(cm) Dn(cm)  Summa  t(s)  tn(s)  Summa  pV(m/s)  tpV(s) 
 Mark  49,4  24,3   73,7   0,57   0,44   1,01   1,76   0,37 
 Friv  71,9  22,4  94,3  0,61  0,40  1,01  2,55  0,32
 Ryck  115,8  26,0  141,8  0,84  0,43  1,27  3,27  0,31

 

Stellan skillnader i effekter mellan mark – frivändning – ryck.


Marklyft – Frivändning   33,2 % mer effekt i marklyftet än frivändningen
Marklyft – Ryck           95,9 % mer effekt i marklyftet än rycket
Frivändning – Ryck      47,1 % mer effekt i frivändningen än i rycket.


Stellan skillnader i kraft mellan mark – frivändning – ryck.


Marklyft – frivändning     63,5 % mer kraft i marklyftet än frivändningen
Marklyft – Ryck           172,9 % mer kraft i marklyftet än i ryck
Frivändning – Ryck        66,8 % mer kraft i frivändningen än i ryck


Stellan skillnader i hastighet mellan mark – frivändning – ryck.


Ryck – Frivändning       15,1 % mer hastighet i ryck än frivändningen
Ryck – Marklyft           40,4 % mer hastighet i ryck än marklyft
Frivändning – Marklyft  21,9 % mer hastighet i frivändningen än marklyftet


Stellan skillnader i förflyttningssträcka mellan mark – frivändning – ryck.


Ryck – Frivändning         50,3 % längre förflyttningssträcka i ryck än i frivändning
Ryck – Marklyft             92,4 % längre förflyttningssträcka i ryck än i marklyft
Frivändning – Marklyft    27,9 % längre förflyttningssträcka i frivändning än i marklyft


Stellan skillnader i tid mellan mark – frivändning – ryck.


Frivändning – Marklyft    0,0 % kortare tid i frivändning än i marklyft
Frivändning – Ryck        25,7 % kortare tid i frivändningen än i ryck
Marklyft – Ryck            25,7 % kortare tid i marklyftet än i ryck


Stellan skillnader i topphastigheter mellan mark – frivändning – ryck.


Ryck – Frivändning           28,2 % högre topphastighet i ryck än i frivändning
Ryck – Marklyft               85,7 % högre topphastighet i ryck än i marklyft
Frivändning – Marklyft      44,8 % högre topphastighet i frivändningen än i marklyft


Stellan skillnader i tid till topphastigheter mellan mark – frivändning – ryck.


Frivändning – Marklyft     15,6 % kortare tid till topphastighet i frivändningen än i marklyftet
Frivändning – Ryck           3,2 % kortare tid till topphastighet i frivändningen än i ryck
Marklyft – Ryck             19,3 % kortare tid till topphastighet i marklyftet än i ryck.