Jag har varit inne och kollat hur det förhåller sig mellan en man och en kvinnas förmåga i bänkpress. Nu är det gjort endast på två peroner så man får ta det med en nypa salt. Jag har jämfört en kulstötare(man) och en diskuskasterska(kvinna) i landslagsklass.

Jag har tittat på maximalstyrkan, effektutvecklingen, kraftutvecklingen samt hastigheten i rörelsen.

I det här fallet har mannen en maximalstyrka på 200 kg och kvinnans maximalstyrka ligger på 100 kg.

Här lämnar jag till läsaren att göra sina egna slutsatser av nedanstående redovisning.

 

Landlagsman Kula Sverige                    
                       
Bänkpress                      
EccCon                      
Body Weight 122 kg                  
Estimated 1 RM 199,32 kg                  
1 RM/bw 1,634 kg                  
Max avg power 1122,96 Watt                  
External Load 82,73 kg                  
Ratio 9,205 W/bw                  
Strength/Speed factor 0,912,44                    
    Concentric             Eccentric    
Test Extload AP(W) AF(N) AV(m/s) t(s) pV(m/s) tpV(s) APn(W) AFn(N) Avn(m/s) tn(s)
  40 kg 917 600 1,62 0,31 2,40 0,18 596 525 1,13 0,34
  60 kg 1019 805 1,27 0,35 1,90 0,19 551 690 0,80 0,47
  80 kg 1119 1011 1,11 0,39 1,52 0,25 1174 1048 1,12 0,34
  100 kg 1088 1193 0,91 0,43 1,20 0,30 1014 1196 0,85 0,39
  120 kg 1046 1372 0,76 0,47 0,97 0,26 863 1347 0,64 0,45
                       
                       
Landlagskvinna diskus Sverige                    
                       
Bänkpress                      
EccCon                      
Body Weight 85,0 kg                  
Estimated 1 RM 100 kg                  
1 RM/bw 1,177 kg                  
Max avg power 488 Watt                  
External Load 47,90 kg                  
Ratio 5,747 W/bw                  
Strength/Speed factor 0,656,71                    
    Concentric             Eccentric    
Test Extload AP(W) AF(N) AV(m/s) t(s) pV(m/s) tpV(s) APn(W) AFn(N) Avn(m/s) tn(s)
  40 kg 491 494 0,99 0,39 1,47 0,25 235 429 0,55 0,59
  50 kg 452 579 0,78 0,44 1,18 0,30 196 516 0,38 0,74
  60 kg 489 577 0,72 0,49 1,00 0,35 280 627 0,45 0,69
  70 kg 448 758 0,59 0,58 0,81 0,44 227 710 0,32 0,95
  80 kg 379 833 0,46 0,75 0,65 0,62 265 813 0,33 0,92
                       
Kocentrikst                      
Extload= Belastningen i kg                    
AP(W)= Genomsnittseffektutvecklingen mätt i Watt                
AF(N)= Genomsnittskraften mätt i Newton                  
AV(m/s)= Genommsnittshastighetn mätt i meter/sekund                
t(s) Tid mätt i sekunder                    
pV(m/s)= Topphastigheten mätt i meter/sekund                
tpV(s)= Tid till topphastighet mätt i sekunder                
Excentriskt                      
APn(W)=Genomsnitteffektutvecklingen mätt i Watt                
AFn(N)= Genomsnittskraften mätt i Newton                  
Avn(m/s)= Genomsnittshastigheten mätt i meter/sekund                
tn(s)= Tid mätt i sekunder                    

Effekt och kraftkurvor

Bänkpress effekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bänk kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Body Weight Estimated 1 RM 1 RM/bw Max avg power External Load Ratio W/bw Strength/Speed factor
Man 122 200 1,634 1122,96 82,73 9,205 0,912,44
Kvinna 85,0 100 1,177 488 47,90 5,747 0,656,71
% skillnad 43,5 100 42,4 130,1 72,6 60,9 39,0
Body Weigt = Kroppsvikt            
Estimatid 1 RM = 1 repetion maximalt          
1RM/bw = 1 repetion maximalt /kilo kroppsvikt          
Max avg power = Genomsnittseffekten på hela testen          
External load = Den belastning där den största effektutvecklingen utvecklas      
Ratio W/bw = Effektutvecklingen/ kg kroppsvikt          

Strength/Speed factor= Individen eget förhållande mellan styrka och snabbhet

 

Koncentriskt
Kilo % av 1 RM Power(W) Force(N) Velosity m/s
Man 20 10 624 338 1,84
Kvinna 20 20 359 275 1,30
% skillnad     73,8 22,9 41,5
Man 40 20 924 592 1,56
Kvinna 40 40 495 495 0,97
% skillnad     86,6 19,5 60,8
Man 60 30 1075 817 1,31
Kvinna 60 60 471 673 0,70
% skillnad     128,2 21,3 87,1
Man 80 40 1122 1011 1,11
Kvinna 80 80 383 833 0,46
% skillnad     192,9 21,3 141,3
Man 100 50 1098 1194 0,92
Kvinna 100 100 235 980 0,24
% skillnad     367,2 21,8 283,3
Kilo = Belastningen i kilo        
% av 1 RM =% av 1 repetion maximalt      
Power(W) Effektutvecklingen mätt i Watt      
Force(N) = Kraftutvecklingen mätt i Newton      
Velosity m/s= Hastigheten mätt i meter/sekund      
           
Koncentriskt
% av 1 RM Power(W) Force(N) Velositym/s
Man   10 630 342 1,84
Kvinna   10 238 161 1,48
% skillnad     164,7 112,4 24,3
Man   20 928 597 1,55
Kvinna   20 365 282 1,29
% skillnad     154,2 111,7 20,1
Man   30 1077 822 1,31
Kvinna   30 444 396 1,12
% skillnad     142,5 107,5 16,9
Man   40 1122 1015 1,10
Kvinna   40 482 502 0,96
% skillnad     132,7 102,1 14,5
Man   50 1096 1194 0,92
Kvinna   50 487 587 0,83
% skillnad     125,0 103,4 10,8
Man   60 1021 1361 0,75
Kvinna   60 469 680 0,69
% skillnad     117,6 100,1 8,6
Man   70 897 1512 0,59
Kvinna   70 431 763 0,56
% skillnad     108,1 98,1 5,3
Man   80 730 1679 0,43
Kvinna   80 380 836 0,45
% skillnad     92,1 100,8 1,3
Man   90 538 1823 0,29
Kvinna   90 314 910 0,34
% skillnad     71,3 100,3 -17,2
Man   100 323 1960 0,16
Kvinna   100 235 980 0,24
% skillnad     37,4 100,0 -50,0
Kilo = Belastningen i kilo        
% av 1 RM =% av 1 repetion maximalt      
Power(W) Effektutvecklingen mätt i Watt      
Force(N) = Kraftutvecklingen mätt i Newton      
Velosity m/s= Hastigheten mätt i meter/sekund      
           
©