Logga

 

 

 

 

 

© 2008 Xendon AB

 

 

Hängande ryck Staffan lyfte på 50 kg-70 kg-80 kg

 

Staffan Hängande ryck 70 kg

 

Staffan ryck 1

Staffan ryck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan ryck 3

Staffan ryck 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(koncentriskt)


AF(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(koncentriskt)


AV(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sek(koncentriskt)


pV(m/s) = topp hastighet mätt i meter/sekund(koncentriskt)


tpV(s) = tid till topp hastighet mätt i sekunder(koncentriskt)


D(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(koncentriskt)


t(s) = tid mätt i sekunder(koncentriskt)


APn(W) = genomsnitts effekt mätt i Watt(excentriskt)


AFn(N) = genomsnitts kraft mätt i Newton(excentriskt)


AVn(m/s) = genomsnitts hastighet mätt i meter/sekund(excentriskt)


Dn(cm) = förflyttningssträckan mätt i cm(excentriskt)


tn(s) = tid mätt i sekunder(excentriskt)

 

Resultat Staffan Hängande ryck

 

Koncentriskt

 

 Vikt AP(W) AF(N)  AV(m/S)  pV(m/s)  tpV(s)  D(cm)  t(s) 
 50 kg  888  572  1,55   3,63   0,54   147,5   0,95 
 70 kg  1099  802  1,37  3,22  0,42  113,7  0,83
 80 kg  1246  923  1,35  3,01  0,39  105,3  0,78
 Summa  3233  2297  4,27  9,86  1,35  366  2,56
 Snitt  1077  765  1,42  3,28  0,45  122  0,85

 

Excentriskt

 

 Vikt APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s)  Dn(cm)  tn(s) 
 50 kg  281  518   0,54   52,7   0,97 
 70 kg  274  719  0,38  30,9  0,81
 80 kg  335  826  0,41  31,7  0,78
 Summa  891  2064  1,33  115,3  2,56
 Snitt  297  688  0,44  38,4  0,85

 

Hängande ryck Stellan lyfte på 50 kg-70 kg-80 kg

 

Stellan Hängande ryck 80 kg

 

Stellan ryck

Stellan ryck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan ryck 3

Stellan ryck 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat hängande ryck Stellan

 

Koncentriskt

 

 Vikt AP(W)  AF(N)  AV(m/s)  pV(m/s)  tpV(s)  D(cm)  t(s) 
 50 kg  945  590   1,60   3,54   0,30  128,1   0,80 
 70 kg  989  783  1,26  3,23  0,32  114,9  0,91
 80 kg  1160  909  1,28  3,05  0,33  104,6  0,82
 Summa  3095  2283  4,14  9,83  0,95  347,6  2,53
 Snitt  1031  761  1,38  3,27  0,31  115,8  0,84

 

Excentriskt

 

 Vikt APn(W)  AFn(N)  AVn(m/s)  Dn(cm)  tn(s) 
 50 kg  331  560   0,59   24,8   0,42
 70 kg  459  780  0,59  25,9  0,44
 80 kg  574  903  0,64  27,4  0,43
 Summa  1365  2244  78,1  78,1  1,29
 Snitt  455  748  26,0  26,0  0,43