Projket markdrag-frivändning-ryck från bock och hängande

Skillander mellan kocentrisk arbete och excentrisk-koncentrisk arbete

Här krävs lite tid för att gå igenom alla siffror och diagram.