Kulkast tester

 

Kulkast över huvud Båda benen

Ella över BB 1Ella över BB 2Ella över BB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulkast över huvud vänster och höger ben

Ella över HB 1Ella över VB 2Ella över VB 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test 2 kg Båda benen  2 kg Vänster ben  2 kg Höger ben   Ålder
 Test 1  13,92  13,31  13,03  17
 Test 2  14,24  13,69  13,53  17
 Test 3  14,04  13,40  13,33  18

 

% förbättring kulkast

 

 Bakåt

   3 kg 4 kg  5 kg 
 Båda benen   82,4 %  81,2 %   0,8 %
 Vänster ben  90,3 %  112,6 %  17,5 %
 Höger ben  107,5 %  101,1%  24,0 %

 

Framåt

   3 kg 4 kg  5 kg 
 Båda benen  24,6 %  49,3 %  0,1 % 
 Vänster ben  67,8 %  68,0 %  28,6 %
 Höger ben  68,0 %  86,7 %  21,7 %

 

Här precis som hoppen en större förbättring på ett ben i taget men även en stor ökning på båda benen. Även här kan man se en överföring från enbens träning till testresultats ökningar på två ben. Skillanden mellan hoppen och kasten är att det hela tiden har kastats medicinbollar allt från 1 kg till 3 kg. Under perioden har även tekniken förbättrats vilket är en förklaring till de stora ökningarna. Samtidigt som styrkeutvecklingen också givetvis har kanske varit den största källan till förbättringarna i kast teseterna. Utveckling med 5 kg kula är något lägre men det har samband med att maximalstyrkan är under uppbyggnad och inte tillräckligt utvecklad för att ännu så länge kasta långt med 5 kg kulan.