Projekt Maximalstyrka

Hur mycket måste man vila mellan serierna när man tränar maximalstyrka?

Detta projekt är genomfört av Fysexperten.