Uppbyggnad av den fysiska kapaciteten.  10-14 år 

 

Styrka 

Många övningar, många repetioner, kroppen som belastning, inlärning av styrkeövningar med skivstång och hantlar.

Teknikträning enbens benböj, bänkpress, enbensfrivändning, enbensmarklyft, enbensryck, enbens överstötöverstöt, enbens medicinbollskast osv.

Snabbhet

Frekvenssnabbhet, Löpkoordination(teknikinlärning) 

Rörlighet

 

Utveckla full rörlighet för idrottens krav

 

Uthållighet

 

Grunduthållighet, Lekar, Andra idrotter

 

Syfte

 

Stärka leder och ligament. Allsidig träning av kroppen alla muskler.

Teknikinlärning av alla faktorer som påverkar slutresultatet.

 

Malin Andersson 14 år

MA mark                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbyggnad av den fysiska kapaciteten. 15-18 år 

Styrka 

Tvärsnittsökning, belastning 60-75% av max  75-80% hastighet

12 till 6 upprepningar 4 till 6 serier.Snabbstyrka i form av hoppträning och medicinbollsträning. 

Snabbhet

 

Löpkoordination, maximalsnabbhet

Teknikinlärning accelerationssnabbhet 

Rörlighet

 

Bibehålla rörlighet för idrottenskrav

 

Uthållighet

 

Distansträning, Intervallträning anpassad till grenens krav

 

Syfte

 

Öka muskelns omfång (större muskelfibrer)

Lätta belastningar och hastigheter vid hoppträning och medicinbollsträning 

 

 

Ellinor Widh 17 år

Ella utfall bakåt FLOWIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbyggnad av den fysiska kapaciteten.    19-22 år 

 

Styrka 

Maximalstyrka belastningar 80-100% av max. 90% hastighet.

5 till 1 upprepningar 4-6 serier.Snabbstyrka skivstång, hopp. Explosiv styrka skivstång hopp. 

Snabbhet

 

Accelerationssnabbhet, maximalsnabbhet, tävlingslik snabbhet.

 

Rörlighet

 

Bibehålla rörlighet för idrottens krav

 

Uthållighet

 

Intensiva tävlingslika uthållighetsformer både aerobt samt anaerobt.

 

Syfte

 

Öka maximalstyrkan för grenens krav, förberedande snabbstyrka och explosiv styrka.

 

Per Strandqvist 20 år

PS vertikalhopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbyggnad av den fysiska kapaciteten.   22 år och uppåt 

 

Styrka 

 

Bibehålla maxstyrkan

Explosivstyrka belastningar 50-70% av max 90% hastighet.

7 till 5 upprepningar 4 till 6 serier.Snabbstyrka belatningar 0-50% av max 90% hastighet.10 till 5 upprepningar 4 till 6 serier.Hopp med skivstänger, hoppträning på hög intensitet, nedhoppsträning från olika höjder max intensitet. 

Snabbhet

 

Accelerationssnabbhet, maximalsnabbhet, tävlingslik snabbhet.

 

Rörlighet

 

Bibehålla rörlighet för idrottens krav

 

Uthållighet

 

Intensiva tävlingslika uthållighetsformer både aerobt samt anaerobt.

 

Syfte

 

Bibehålla maxstyrkan förbättra explosiv och snabbstrykan.

 

Andreas Lilja senior

AL Vertikalhopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 XENDON AB