Logga 

 

 

 

 

© 2008 Xendon AB

 

 

 

Sammanfattning


Tränas benens – höften – ryggens muskler annorlunda vi d mark - frivändning och ryck?


Om man tittar på effektutveckling och kraftutveckling är det en stor skillnad mellan de olika övningarna. De högsta effekterna och framförallt krafterna får man vid marklyftet. Eftersom alla övningarna utförs tekniskt lika för benens sträckmuskulatur, för höftens sträckmuskulatur samt för ryggens muskler är det för dessa muskler en stor skillnad om man tränar mark – frivändning eller ryck. Medan andra muskelgrupper blir den svaga länken vid frivändning och ryck eftersom stången skall upp till bröstet respektive raka armar.


Är hängde marklyft (maximalstyrka?) Är hängde frivändning(Explosivstyrka?) Är hängande ryck(snabbstyrka?)för benens – höften och ryggens muskulatur?


Med ovanstående resonemang kan man konstatera att marklyftet är maximalstyrka. Frivändningen blir explosiv styrka och ryck blir snabbstryka för benens och höftens sträckmuskulatur samt för den statiska styrkan för ryggen. Detta innebär om man skall träna upp maximal styrkan i benens och höftens sträckmuskulatur bör det göras med hängande marklyft eller benböj med sträckning i alla leder. Fotled – knäled och höftled. Med belastningar som ligger mellan 70 % till 100 % av maximal belastning = 1 RM med en lägsta hastighet i rörelsen på 90 % av maximal hastighet både koncentrisk och excentriskt. Oavsett om man tränar på ett eller två ben.


Skall man träna upp den explosiva styrkan enligt ovan skall man köra vertikalhopp med maximal kraftinsats med tilläggsbelastningar mellan 50 – 70 % av 1 RM. Samt vid hängande frivändning från 70 – 100 % av 1 RM i maximal hastighet både koncentrisk som excentriskt. Oavsett om man tränar på ett eller två ben.
Skall man träna upp snabb styrkan enligt ovan skall man köra vertikalhopp med maximal kraftinsats med tilläggsbelastningar från kroppsvikt till 50 % av 1 RM. Samt vid hängande ryck från 70 – 100 % av 1 RM i maximal hastighet både koncentrisk som excentriskt. Oavsett om man tränar på ett eller två ben.

 

Vilken övning ger högst effekt? (koncentriskt respektive excentriskt)

 

 Stellan Koncentriskt  Excentriskt 
 Marklyft  1785(W)  1127(W)
 Frivändning  1511(W)    675(W)
 Ryck  1031(W)    455(W)
 Staffan    
 Marklyft  1424(W)    750(W)
 Frivändning  1372(W)    743(W)
 Ryck  1077(W)      297(W)

 

För både Stellan och Staffan får de ut mycket större effekter koncentriskt. Detta beror på att den aktive är oftast tränar med låga hastigheter i den excentriska fasen. För att få upp lite högre effekter excentriskt måste dessa två aktiva våga sätta mer fart i den excentriska fasen. Eftersom dessa övningar alltid utförs med 1 repetition i taget till skillnad från benböj där flera repetitioner kan utföras utan att stanna rörelsen vilket alltid leder till högre effektutveckling i den excentriska fasen.

 

Vilken övning ger högst kraftutveckling? (koncentriskt respektive excentriskt)

 

 Stellan  Koncentriskt Excentriskt 
 Marklyft  2082(N)  2037(N) 
 Frivändning  1290(N)  1228(N)
 Ryck    761(N)    748(N)
 Staffan    
 Marklyft  1945(N)  1882(N)
 Frivändning  1213(N)  1225(N)
 Ryck    765(N)    688(N)

 

Både Stellan och Staffan utvecklar stor kraft eftersom belastningarna är tunga. Det är en stor skillnad på kraftutvecklingen beroende på vilka övningar som tränas. Här är det inga större skillnader på den koncentriska eller excentrisk fasen eftersom det handlar om belastningar. Kraften ökar alltid vid ökad belastning.


Vilken övning ger högst genomsnittshastighet? (koncentriskt respektive excentriskt)

 

 Stellan  Koncentriskt Excentriskt 
 Marklyft  0,86(m/s)  0,55(m/s)
 Frivändning  1,17(m/s)  0,55(m/s)
 Ryck  1,38(m/s)  0,60(m/s)
 Staffan    
 Marklyft  0,74(m/s)  0,40(m/s)
 Frivändning  1,13(m/s)  0,59(m/s)
 Ryck  1,42(m/s)  0,44(m/s)

 

Här blir det ett omvänt förhållande där hastigheten ökar med minskad belastning.  Vi kan se att både Stellan och Staffan har för låga hastigheter i den excentriska fasen vilket i sin tur ger förhållandevis låg genomsnittshastighet.  Men som sagt tidigare man måste träna på att våga öka hastigheten i den excentriska fasen. Och på så sätt utnyttja den energi som skapas musklerna och senorna förlängs och när sedan musklerna drar sig samman att kunna öka den koncentriska hastigheten ytterligare.

 

Vilken övning tar längst tid?( koncentriskt respektive excentriskt)

 

 Stellan  Koncentriskt Excentriskt 
 Marklyft  0,57(s)  0,44(s)
 Frivändning  0,61(s)  0,40(s)
 Ryck  0,84(s)  0,43(s)
 Staffan    
 Marklyft  0,64(s)  0,53(s)
 Frivändning  0,64(s)  0,33(s)
 Ryck  0,85(s)  0,85(s)

 

Hur lång tid lyften tar beror inte bara på hastighet och tid utan på vilka hävstänger som utnyttjas och vilken väg som stången går. Det gör att det alltid är svårt att jämföra olika aktiva. Utan tester är i första hand till för att kunna förbättra varje individ. Men det går ur vissa avseenden även jämföra olika aktiva. Det man kan konstatera är att dessa övningar tar väldigt kort tid. Både excentriskt och koncentriskt.

 

Vilka förflyttningssträckor är det i de olika övningarna(koncentriskt respektive excentriskt)

 

 Stellan  Koncentriskt Excentriskt 
 Marklyft  49,4(cm)  24,3(cm)
 Frivändning  71,9(cm)  22,4(cm)
 Ryck  115,8(cm)  26,0(cm)
 Staffan    
 Marklyft  47,0(cm)  20,8(cm)
 Frivändning  73,4(cm)  19,7(cm)
 Ryck  122,0(cm)  38,4(cm)

 

Vi kan här se att den excentriska förflyttningssträckan är en väldigt kort rörelse detta för att få en mycket snabb ben – höft rörelse oavsett belastning. Det skiljer i stort sett väldigt lite i förflyttningssträcka vid de olika övningarna. Trots denna korta sträcka finns ytterligare möjligheter till snabbare excentrisk fas. Den koncentriska fasen är olika lång beroende vart stången skall ta vägen samt längden på kropp och armar.

 

Vilken övning ger högst topphastighet? (koncentriskt)   Vilken övning ger kortast tid till topphastighet? (Koncentriskt)

 

 Stellan  Topphastighet Tid till topphastighet 
 Marklyft  1,76(m/s)  0,37(s)
 Frivändning  2,55(m/s)  0,32(s)
 Ryck  3,27(m/s)  0,31(s)
 Staffan    
 Marklyft  1,81(m/s)  0,41(s)
 Frivändning  2,78(m/s)  0,33(s)
 Ryck  3,28(m/s)  0,45(s)

 

Topphastigheterna ökar givetvis med minskat belastning medan tiden till topphastighet är det ingen större skillnad mellan övningarna. Vid träning av våra träningsmetoder är det fullt möjligt att komma ner i tid till topphastighet. 0,20 -0,25 sekunder. Här har många av våra aktiva vid andra typer av mätningar visat att tiden till topphastighet minskas dramatiskt vid rätt träning. Även topphastigheten ökar dramatiskt med vid denna typ av träning. För att förbättra dessa egenskaper handlar det om att få kvalitet på den muskelvolym och maximalstyrka som redan finns hos den aktive. Dessa faktorer är oerhört viktiga i idrotter där en hög kraft skall utvecklas på väldigt kort tid.

 

Kan det vara maximalstryka i vissa muskelgrupper och snabbstyrka för andra?


Tittar man på det hängande marklyftet är det uppenbart att vi tunga och mycket tunga belastningar är det maximalstyrka i alla inblandade muskelgrupper. Vilken muskelgrupp som är den svagaste länken till att man inte kan lyft mer kilo är svårt att svara på. Det är förmodligen olika från aktiv till aktiv. I vissa fall kan det vara benen som begränsar lyftet eller så kan det vara höft muskulaturen som inte orkar eller är det ryggen som inte klarar av att hålla belastningen.
Tittar man på frivändningen är det lika uppenbart att för sträckmuskulaturen är det explosiv styrka men för de muskelgrupper som skall vara med och ta stången till bröstet är det maximalstyrka.
Lika så med ryck snabbstyrka för sträckmuskulaturen maximal stryka för de muskelgrupper som skall lyft upp stången till raka armar.

 

Hur lång tid tar ett träningspass i sekunder i dessa övningar?


Om vi tar ett träningspass i hängande marklyft så kan det se ut som följer.


Vi utgår från Stellans testresultat och tider.


1 x 4 på 170 kg 1 x 3 på 190 kg 1 x2 på 200 kg 1 x1 på 210 kg.


4 lyft x 0,45 (s) excentriskt x 0,59 (s) koncentriskt = 4,16 (s) = 11044 (Watt) = 15208 (Newton)


3 lyft x 0,46 (s) excentriskt x 0,57 (s) koncentriskt = 3,09 (s) = 8499 (Watt) = 12645 (Newton)


2 lyft x 0,42 (s) excentriskt x 0,57 (s) koncentriskt = 1,98 (s) = 6610 (Watt) = 8998 (Newton)


1 lyft x 0,41 (s) excentriskt x 0,53 (s) koncentriskt = 0,94 (s) = 3308 (Watt) = 4739 (Newton)


Summa tränings passet = 10,17 (s) = 29461(Watt) = 41590 (Newton)


Tränings tiderna är mycket korta i detta pass. Det är en mycket hög effektutveckling samt mycket hög kraftutveckling. För att klara av ovanstående pass med dessa tider, effekter och krafter krävs en lång vila mellan serierna. Mellan 8 – 10 minuter är att rekommendera.

 

Om vi tar ett träningspass i hängande frivändning så kan det se ut som följer.


Vi utgår från Stellans testresultat och tider.


1 x 4 på 90 kg 1 x 3 på 100 kg 1 x2 på 110 kg 1 x1 på 120 kg.


4 lyft x 0,41 (s) excentriskt x 0,67 (s) koncentriskt = 4,32 (s) = 7068 (Watt) = 2044 (Newton)


3 lyft x 0,37 (s) excentriskt x 0,60 (s) koncentriskt = 2,91 (s) = 6600 (Watt) = 7002 (Newton)


2 lyft x 0,45 (s) excentriskt x 0,60 (s) koncentriskt = 2,10 (s) = 4336 (Watt) = 5002 (Newton)


1 lyft x 0,41 (s) excentriskt x 0,60 (s) koncentriskt = 1,01 (s) = 2480 (Watt) = 2764 (Newton)


Summa tränings passet = 10,34 (s) = 20484 (Watt) = 16812 (Newton)

 

Samma som marklyft väldigt korta tider men betydligt mindre effekter och krafter. Även här är återhämtningstiden mellan serierna långa 8 – 10 minuter. Detta för att kunna hålla effekterna på en mycket hög nivå.

 

Om vi tar ett träningspass i hängande ryck så kan det se ut som följer.


Vi utgår från Stellans testresultat och tider


2 x 4 på 50 kg 2 x 3 på 70 kg 1 x2 på 80 kg


8 lyft x 0,42 (s) excentriskt x 0,80 (s) koncentriskt = 9,76 (s) = 10208 (Watt) = 9200 (Newton)


6 lyft x 0,44 (s) excentriskt x 0,91 (s) koncentriskt = 8,10 (s) = 8688 (Watt) = 9378 (Newton)


2 lyft x 0,43 (s) excentriskt x 0,82 (s) koncentriskt = 2,50 (s) = 3468 (Watt) = 3624 (Newton)


Summa tränings passet = 20,36 (s) = 22364 (Watt) = 22202 (Newton)


Här är tiderna lite längre på grund av en längre förflyttningssträcka även om belastningen är förhållande vis låg. Tack vare mer mängd (dubbel träningstid i sekunder) än ovanstående kommer man upp i hög effekt och krafttal.

 

För att komma upp i höga effekter, krafter och hastigheter måste den aktive alltid genomföra träningen i maximala hastigheter med intentionen att alltid försöka att flytta belastningen med maximal karftinsats. Detta kräver full fokus av den aktive vid varje lyft oavsett belastning och övning. Har man dessutom tillgång till feedbacksystem(MuscleLab) som säger till när man inte längre kan hålla effekten ökas effektiviten ytterligare. Denna typ av träning sliter hårt på nerv muskelsystemet och på organismen som helhet. Detta innebär att återhämtningsfasen måste vara lång för att man ska klara av dessa extrema belastningar som det blir, men och andra sidan blir träningsmängden mindre och styrkeutvecklingen går fortare. Med andra ord mindre mängd träning och snabbare utveckling. Detta gör att man kan träna mer på det som man ska blir bra på i detta fall slägga och diskus.

 

Hur såg testpersonerna ut i förhållande till varandra?


Som jag sagt tidigare är det alltid svårt att jämföra aktiva. Men något finns att poängtera. Stellan utvecklar mer effekt och kraft än Staffan på hängande marklyft. Detta beror på att Stellan har en högre maximal styrka än Staffan i denna övning. Staffan har en bättre förmåga att använda sina resurser (inter - muskulär koordination) i frivändning och ryck i förhållande till Stellan. Differensen mellan Stellans marklyft och frivändning, ryck är för stor. Staffan däremot ligger väldigt nära i mark och frivändning.


I Stellan fall borde han träna upp sin förmåga att använda sin maximalstyrka och Staffan bör förbättra sin maximalstyrka för att få ut mer effekter och krafter i marklyft. Som i sin tur leder till förbättringar i frivändning och ryck.


Vi har testat 3 basövningar gjorda på två ben. Dessa övningar utvecklar benens, höftens och ryggen förmåga att utveckla höga hastigheter i sträckfasen.

 

Hur mycket av detta får man tillbaka i diskus och slägga?

 

Eller är det som det låter en bas för att kunna utveckla den mer specifika styrkan. Förmodligen är en bra basstyrka en förutsättning för att förebygga skador och ett måste för att kunna utveckla specifik styrka i grenen.

 

Hur mycket man skall träna bas i förhållande till specifik styrka det får bli ett annat projekt.

 


Jag tackar Stellan och Staffan för ert deltagande och förhoppningsvis kommer detta projekt leda till bättre och mer planerad träning i framtiden.


Kenneth Riggberger


Xendon AB